+ (373) 69 95 71 57 | +(373) 022 22 10 83

Credit Garantat

Credit Garantat

Pentru persoanele fizice cetățeni ai Republicii Moldova, care au o istorie creditară bună, și nu au avut restanțe sau întîrzieri la achitarea ratelor, în scopul dezvoltării afacerilor sau în scopul îmbunătățirii condițiilor de trai- construcții, reconstrucții, procurare de mobilier etc.

     Clienților fideli ai O.C.N. ,,Loial-Credit,, S.R.L. li se oferă reduceri avantajoase.

 • De la   100 000 lei – 500 000 leicu gaj ipotecă înregistrat.
 • Termen: Maxim: 36-60 luni.
 • De preferință 36 luni.
 • Rata dobînzii: 24% anual
 • Dobînda anuală aferentă (DAE) 75,59%
 • Comisioane lunare de administrare și monitorizare: 01%-1%
 • Comision de eliberare –1%
 • Evaluare, vizită la domiciliu : Da

Acte necesare pentru acordarea împrumutului garantat înregistart notarial.

 • Copia buletinului de identitate;
 • Confirmarea veniturilor;
 • Raportul de evaluare:
 • Extras din Registrul Bunurilor Imobile de la Oficiul Cadastral Teritorial;
 • Actele de proprietate asupra bunului imobil supus gajului;
 • Este necesară garanția rambursării creditului din partea 1 – 2 fidejusori (la cerere)

Documente necesare: