+ (373) 69 95 71 57 | +(373) 022 22 10 83

Credit Liber

Credit Liber


Pentru persoanele fizice cetă
țeni ai Republicii Moldova, care au viză de reședință în Republica Moldova, avînd un loc de muncă stabil sau alte venituri stabile în scopuri nenominalizate.

  • De la 10 000 lei pînă la 50 000 lei;
  • Termen: pînă la 6 – 24 luni;
  • Rata dobînzii: 24% lunar (anuitet):
  • Comision lunar de administrare și monitorizare – 1-2 %
  • Comision: 1% – (pentru acordarea creditului);
  • Nu necesita gaj;
  • Nu este necesara garanția rambursării creditului din partea unui fidejusor;
  • Acte necesare: – buletin de identitate; – acte suplimentare la cerere ce demonstrează bonitatea clientului.Documente necesare: