+ (373) 69 95 71 57 | +(373) 022 22 10 83

Credit Prosper

Credit Prosper

Pentru persoanele fizice cetățeni ai Republicii Moldova, care au un loc stabil de muncă în țară și/sau peste hotarele țării în baza unui contract de muncă, sau alte venituri stabile, în scopul înbunătățirii condițiilor de trai- construcții, reconstrucții, procurare de mobilier etc.

 • Suma maxima ce poate fi oferită : 50 000-150 000 lei
 • Termenul: Maxim : 12-48 luni
 • De preferință: 36 luni
 • Rata dobînzii: 24% anual
 • Comisioane lunare de administrare și monitorizare – 1-2%
 • Comision de eliberare: –1%
 • Copia buletinului de identitate: DA
 • Certificat de salariu pentru ultimele 6 luni : DA
 • Nu necesită gaj.
 • Persoana ce dorește să obțină creditul trebuie să dețină în proprietate bunuri imobiliare (teren, apartament, casă de locuit, garaj etc.)
 • Este necesară garanția rambursării creditului din partea 1-2 fidejusori.
 • Evaluare, vizita la domiciliu : la cerere

Documente necesare la etapa preliminară: